Een assortiment ontworpen voor elk ge-bruik.

Onze producten worden exclusief ontworpen en geproduceerd in de VALLA fabrieken in Piacenza. Om de functionaliteit, betrouw-baarheid en innovatie elke dag te verbete-ren, vertrouwen we op onderzoek en ontwik-keling, eersteklas materialen en onderdelen, hooggekwalificeerd technisch personeel en ultramoderne technologie. Vandaag en voor-al morgen loopt onze productie voorop in elk aspect, van elektriciteit en milieu tot er-gonomie, bedieningsprecisie, stijfheid en stabiliteit.

Een assortiment ontworpen voor elk ge-bruik.

Onze producten worden exclusief ontworpen en geproduceerd in de VALLA fabrieken in Piacenza. Om de functionaliteit, betrouw-baarheid en innovatie elke dag te verbete-ren, vertrouwen we op onderzoek en ontwik-keling, eersteklas materialen en onderdelen, hooggekwalificeerd technisch personeel en ultramoderne technologie. Vandaag en voor-al morgen loopt onze productie voorop in elk aspect, van elektriciteit en milieu tot er-gonomie, bedieningsprecisie, stijfheid en stabiliteit.

Verschillende efficiënte en betrouwbare modellen.

VALLA biedt een uitgebreide keuze aan mo-dellen voor elke behoefte: handmatige, ra-diografisch bestuurde, cabine-, rups- en car-ry deck-kranen. We garanderen de absolute kwaliteit en betrouwbaarheid van onze pro-ducten met strikt eigen ontwerp en construc-tie, nauwkeurig tot in elk detail, met geavan-ceerde elektrische en hydraulische compo-nenten, lang en nauwgezet testen van elke machine, geselecteerde leveranciers en ge-specialiseerd personeel.

Handmatige kranen

Radiografisch bestuurd

Met cabine

Carry deck

Handmatige kranen

Radiografisch bestuurd

Met cabine

Carry deck

Neem contact met ons op om uw pres-taties te verbeteren.

Wilt u meer weten over de betrouwbaarheid en unieke prestaties van onze gemechani-seerde kranen? We staan altijd voor elk verzoek tot uw be-schikking.