Ett utbud för alla ändamål.

Våra produkter har utformats och tillverkats uteslutande i VALLA:s anläggningar i Pia-cenza. För att öka funktionalitet, tillförlitlig-het och innovation varje dag förlitar vi oss på forskning och utveckling, förstklassiga material och komponenter, högkvalificerad teknisk personal och den sista generation-ens teknik. Idag och särskilt imorgon är vår tillverkning framåt i alla avseenden, från elektricitet till miljö, ergonomi, hanterings-precision, styvhet och stabilitet.

Ett utbud för alla ändamål.

Våra produkter har utformats och tillverkats uteslutande i VALLA:s anläggningar i Pia-cenza. För att öka funktionalitet, tillförlitlig-het och innovation varje dag förlitar vi oss på forskning och utveckling, förstklassiga material och komponenter, högkvalificerad teknisk personal och den sista generation-ens teknik. Idag och särskilt imorgon är vår tillverkning framåt i alla avseenden, från elektricitet till miljö, ergonomi, hanterings-precision, styvhet och stabilitet.

Effektiva och tillförlitliga olika modeller.

VALLA erbjuder ett komplett urval av mo-deller anpassade för alla behov: manuella och radiostyrda kranar, kranar med hytt, kra-nar som körs på spår och kranar med lastbä-rande flak. Vi garanterar total kvalitet och pålitlighet hos våra produkter som endast utformas och tillverkas internt, noggrant i varje detalj, med avancerade elektriska och hydrauliska komponenter, långa och nog-granna tester på varje maskin, utvalda leve-rantörer och specialiserad personal.

Manuella

Radiostyrda

Med hytt

Med lastbärande flak

Manuella

Radiostyrda

Med hytt

Med lastbärande flak

Kontakta oss för att höja din prestanda.

Vuoi saperne di più sull’affidabilità e le prestazioni esclusive delle nostre gru semoventi? Siamo sempre a disposizione per ogni richiesta.