Elektriska självgående kranar med hytt.

Komfort och effektivitet för de hybrida an-vändningarna.

När kranen används under en längre tid eller om överföringsutrymmena är längre förenar våra elektriska självgående kranar med hytt maximal komfort och maximal drift med ef-fektivitet och lyftprestanda. I händelse av hybrid användning utomhus/inomhus, i ma-gasinet/på gården skyddar och isolerar hyt-ten dessutom operatören mot eventuella ogynsamma värdeförhållanden och på för-frågan är den även tillgänglig med luftkon-ditionering.

Elektriska självgående kranar med hytt.

När kranen används under en längre tid eller om överföringsutrymmena är längre förenar våra elektriska självgående kranar med hytt maximal komfort och maximal drift med ef-fektivitet och lyftprestanda. I händelse av hybrid användning utomhus/inomhus, i ma-gasinet/på gården skyddar och isolerar hyt-ten dessutom operatören mot eventuella ogynsamma värdeförhållanden och på för-frågan är den även tillgänglig med luftkon-ditionering.

Max. nyttolast 5.000 kg


Max. vikt 5.500 kg


Max. utligg 4,88 m


Mått 3.030 x 1.400 x 2.070 mm

Max. nyttolast 9.000 kg


Max. vikt 9.000 kg


Max. utligg 5,35 m


Mått 3.420 x 1.735 x 2.355 mm

Max. nyttolast 12.000 kg


Max. vikt 13.000 Kg


Max. utligg 7.5 m


Mått 3.975 x 2.100 x 2.420 mm

Max. nyttolast 16.000


Max. vikt 19.980


Mått 4.540 x 2.000 x 1.980 mm

Max. nyttolast 18.000 kg


Max. vikt 20.980 kg


Mått 4.540 x 2.000 x 1.980 mm

Max. nyttolast 21.000 kg


Max. vikt 23.500 kg


Mått 4.490 x 2.000 x 1.980 mm

Max. nyttolast 25.000 kg


Max. vikt 24.200 kg


Mått 4.830 x 2.100 x 2.320 mm

Max. nyttolast 35.000 kg


Max. vikt 29.000 kg


Mått 4.800 x 2.090 x 2.300 mm

Max. nyttolast 40.000 kg


Max. vikt 31.000 kg


Mått 4.800 x 2.090 x 2.300 mm

Max. nyttolast 45.000 kg


Max. vikt 32.000 kg


Mått 4.800 x 2.090 x 2.300 mm

Max. nyttolast 50.000 kg


Max. vikt 35.000 kg


Mått 4.800 x 2.090 x 2.300 mm

Produkter utformade för idag och imor-gon.

Välj bland våra olika effektivitets- och tillförlitlighetsmodeller

Manuella

Radiostyrda

Med hytt

Med lastbärande flak

Manuella

Radiostyrda

Med hytt

Med lastbärande flak

Kontakta oss för att höja din prestanda.

Vuoi saperne di più sull’affidabilità e le prestazioni esclusive delle nostre gru semoventi? Siamo sempre a disposizione per ogni richiesta.